Oprettelse af bruger

Betingelser for brug af Tolke Danmark online bestillingssystem

Tolke Danmark online bestillingssystem
Brugere af Tolke Danmarks online bestillingssystem forpligter sig til kun at opgive sande, nøjagtige, gældende og fuldstændige informationer.

Når man opretter sig som bruger på Tolke Danmarks hjemmeside, angives der et brugernavn og en adgangskode, som herefter skal benyttes når man ønsker at logge på tolkedanmark.dk.

En bruger er ansvarlig for egen hemmeligholdelse af et hvilket som helst brugernavn og adgangskode, som vedkommende benytter på tolkedanmark.dk, og brugeren er forpligtet til straks at meddele Tolke Danmark ApS, hvis der sker misbrug eller mistanke om misbrug af brugernavn og adgangskode.

Tolke Danmark ApS er berettiget til uden forudgående varsel og begrundelse at afbryde eller begrænse brugerens adgang til og anvendelse af brugernavn og adgangskode. I tilfælde heraf er Tolke Danmark ApS uden erstatningsansvar overfor brugeren såvel som tredjemand.

Brugeren skadesløsholder Tolke Danmark ApS for ethvert krav fra tredjemand, som måtte opstå på grund af brugerens ulovlige, uretmæssige eller erstatningspådragende anvendelse af et med tolkedanmark.dk tilknyttet brugernavn og adgangskode.

Oplysninger om dig og din virksomhed/institution/afdeling

Brugernavn*: Brugernavnet kan f.eks. være din/jeres e-mail adresse.
E-mail*: Vær meget omhyggelig med at indtaste den korrekte e-mail adresse.
Firma/Institution*: Tip: I kan med fordel oprette en fællesbruger til jeres afdeling hvis i er flere der bestiller tolk.
Afdelingsnavn: Brug evt. en fælles e-mail adresse og en neutral kode hvis i vil dele en bruger.
Adresse*:
Postnummer*: Udfyld såvidt muligt alle felter.
By*: Felter markeret med * skal altid udfyldes.
Kontaktperson:
Telefon*: Vær omhyggelig med at udfylde alle informationer korrekt.
Direkte telefon:
Fax:
EAN nr.: * Hospitalsafdelinger skal udfylde EAN nummer.
Yder nr.: * Læger og speciallæger skal udfylde ydernummer.
Rekv. nr.:


Læs: Betingelser for brug af Tolke Danmarks online bestillingssystem